Girls Junior Varsity Track, Girls Varsity Track · 2019 Girls Track Team Photo